You are currently viewing Kolejne dobre wiadomości z Poznania
Stary Rynek square with small colorful houses and old Town Hall in Poznan, Poland

Kolejne dobre wiadomości z Poznania

Sąd Okręgowy w Poznaniu w dniu 30.6.2021 wydał dwa korzystne dla klientów kancelarii wyroki.

Oba ustalające nieważność umów kredytów denominowanych oraz zasądzające całość dochodzonych kwot i zwrot kosztów procesu.

Wyrok p-ko BNP Paribas Bank Polska S.A. (I C 1289/20, sędzia Katarzyna Sokólska).

Wyrok p-ko Bank Polska Kasa Opieki S.A. (I C 1291/20, sędzia Katarzyna Sokólska).

Oba wyroki zostały wydane w niecałe 10 miesięcy od złożenia pozwów. Wystarczyła jedna rozprawa celem przesłuchania kredytobiorców.

Wyroki nie są prawomocne.

Kredytobiorców reprezentuje r. pr. Adam Złotnik.