You are currently viewing Kolejny sukces kancelarii w sporach z bankami.

Kolejny sukces kancelarii w sporach z bankami.

  • Kolejny sukces kancelarii w sporach z bankami. Tym razem Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia zasądza od mBank S.A. na rzecz kredytobiorcy całość dochodzonej kwoty (ok. 45.000 zł) wraz z odsetkami i kosztami procesu.

Wyrok wydany w trybie ustawy covidowej na posiedzeniu niejawnym, więc póki co nie wiadomo, czy podstawą zasądzenia jest nieważność umowy, czy też tzw. odfrankowienie. Końcowe stanowiska stron zostały odebrane już pod koniec 2020 r., jednak ze względu na zapowiadaną wówczas uchwałę pełnego składu Izby Cywilnej SN, sąd wstrzymał się z wydaniem wyroku. Cieszy fakt, że sąd postanowił wydać wyrok mimo dalszego braku uchwały SN. Taka tendencja powinna być coraz bardziej powszechna wśród sędziów, którzy wciąż czekają na uchwałę.

Wyrok z dnia 11 czerwca 2021 r., sygn. akt I C 458/18, SSR Małgorzata Smulewicz. Wyrok nieprawomocny.

Kredytobiorcę reprezentuje radca prawny Adam Złotnik.

Dodaj komentarz