You are currently viewing Sąd Okręgowy w Poznaniu nie ogląda się na wyczekiwaną uchwałę SN w sprawie kredytów CHF 👏

Sąd Okręgowy w Poznaniu nie ogląda się na wyczekiwaną uchwałę SN w sprawie kredytów CHF 👏

Po odebraniu końcowych stanowisk stron na piśmie, wydaje wyrok na posiedzeniu niejawnym, zasądzający na rzecz klienta kancelarii od RAIFFEISEN Bank International Aktiengesellschaft w Wiedniu ponad 156.000,00 zł 💪.

Póki co brak uzasadnienia wyroku, ale zważywszy że w sprawie nie przeprowadzono opinii biegłego celem wyliczenia nadpłaty kredytu, zasądzenie z pewnością opiera się na nieważności umowy kredytu, co zresztą stanowiło główną argumentację prawną kredytobiorcy.

Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 29.3.2021, sygn. akt XII C 1984/19, sędzia Maria Prusinowska. Wyrok jest nieprawomocny.

Kredytobiorcę reprezentuje r.pr. Adam Złotnik.