You are currently viewing Wygrana z Santander Bank Polska SA (dawny BZ WBK)

Wygrana z Santander Bank Polska SA (dawny BZ WBK)

  • Po raz kolejny Sąd Okręgowy w Poznaniu pokazuje, że do rozstrzygnięcia sprawy kredytu powiązanego z CHF nie jest potrzebna uchwała SN, i to mimo wniosku banku o zawieszenie postępowania.

Wyrokiem z dnia 26 maja 2021 r. (XVIII C 1028/20, SSO Magdalena Ławrynowicz) ustala, że umowa o kredyt dewizowy/mieszkaniowy zawarta przez powódkę z poprzednikiem prawnym pozwanego Bankiem Zachodnim WBK SA jest nieważna i zasądza całość dochodzonej przez powódkę kwoty wraz z kosztami procesu.

Sąd przyznał w toku procesu, że sprawa nie jest typowa. Umowa zawierała bowiem postanowienie wskazujące na to, że kurs uruchomienia kredytu będzie negocjowany, zaś transze kredytu zostały uruchomione po kursach innych niż widniejące w tabelach banku.

Mimo tego, Sąd przyznał rację powódce, że w rzeczywistości kursy uruchomienia wciąż były kursami narzuconymi z góry przez bank, na co wskazywały inne szczególne okoliczności sprawy. Bank nie przedstawił zaś przekonywujących dowodów na to, że negocjacje kursu uruchomienia rzeczywiście miały miejsce.

Ponadto, co zdarza się nieczęsto, bank przedłożył w procesie kilkustronicową informację o ryzyku kursowym, która została wręczona kredytobiorcy przy zawarciu umowy, wskazując że dopełnił obowiązku informacyjnego. Jednak analiza tego dokumentu pozwoliła wykorzystać go na korzyść kredytobiorcy dzięki wykazaniu, że informacje w nim zawarte w istocie stanowiły zachętę do zaciągnięcia kredytu „dewizowego”, mimo wielokrotnego użycia słowa „ryzyko”.

Wyrok jest nieprawomocny. Sprawę prowadzi radca prawny Adam Złotnik.