ADAM ZŁOTNIK

Kancelaria
Radcy Prawnego

O Kancelarii

Kancelaria Radcy Prawnego Adam Złotnik działa na rynku usług prawnych od 2011 r.

Od 2016 r. kancelaria specjalizuje się w sporach konsumentów z instytucjami rynku finansowego, głównie bankami w zakresie tzw. kredytów frankowych, ale także ubezpieczycielami w zakresie tzw. polisolokat oraz odszkodowań za różnego rodzaju szkody majątkowe i osobowe.

Obecnie kancelaria prowadzi ok. 100 spraw przeciwko bankom.

Radca Prawny Adam Złotnik jest członkiem Stowarzyszenia Forum Prawników Finansowych (fpf.com.pl), które skupia 30 prawników z całej polski posiadających bogate doświadczenie w sporach z instytucjami rynku finansowego.

Kredyty CHF

Bogate doświadczenie w prowadzeniu licznych sporów (ok. 100) z bankami w zakresie tzw. kredytów CHF, zarówno indeksowanych jak i denominowanych, gwarantuje klientom kancelarii reprezentację na najwyższym poziomie.

Przed podjęciem decyzji o skierowaniu sprawy na drogę sądową w celu stwierdzenia nieważności umowy kredytu / odzyskania kwot nienależnie pobranych przez bank, przeprowadzamy bezpłatną analizę umowy oraz wyliczenie roszczenia wobec banku. W tym celu wystarczy wysłać skan umowy kredytu na adam@zlotnik-kancelaria.pl.

Nasze działania

Do każdej sprawy przeciwko bankowi dobieramy indywidualną strategię procesową, zwłaszcza w zakresie odpowiedniego sformułowania roszczeń wobec banku oraz w zakresie postępowania dowodowego.

Udzielamy wsparcia na każdym etapie procesu, także w przypadku wcześniej nieprzewidzianych zdarzeń, jak np. sprzedaż kredytowanej nieruchomości i związana z tym wcześniejsza spłata kredytu.

Aktualności

W dniu 30 kwietnia 2019 Sąd Okręgowy w Łodzi w osobie SSO Anny Jóźwiak wydał wyrok (sygn. akt. I C 1912/16) zasądzający na rzecz kredytobiorców nadpłatę z kredytu starego portfela mBank, uznając klauzule indeksacyjne oraz zmiennego oprocentowania za abuzywne i jako takie nie wiążące kredytobiorców

Zdaniem Sądu: „Skutkiem uznania za abuzywne postanowień umownych dotyczących indeksacji oraz zmiany oprocentowania jest konieczność ich pominięcia przy ustalaniu treści stosunku prawnego wiążącego konsumenta. Stwierdzenie

Czytaj więcej »