Aktualności

W dniu 30 kwietnia 2019 Sąd Okręgowy w Łodzi w osobie SSO Anny Jóźwiak wydał wyrok (sygn. akt. I C 1912/16) zasądzający na rzecz kredytobiorców nadpłatę z kredytu starego portfela mBank, uznając klauzule indeksacyjne oraz zmiennego oprocentowania za abuzywne i jako takie nie wiążące kredytobiorców

Zdaniem Sądu: „Skutkiem uznania za abuzywne postanowień umownych dotyczących indeksacji oraz zmiany oprocentowania jest konieczność ich pominięcia przy ustalaniu treści stosunku prawnego wiążącego konsumenta. Stwierdzenie

Czytaj więcej »
pozew przeciwko bankowi

Wyrokiem z dnia 29.4.2021 Sąd Okręgowy w Poznaniu (SSO Ewa Pijańska, XVIII C 758/20) zasądza od BNP Paribas Bank Polska S.A. (🚩dawny Fortis Bank🚩) na rzecz klientów kancelarii całość dochodzonego roszczenia, a więc ponad 8.000 zł i ponad 45.000 CHF wraz z kosztami procesu.

Przesłanką zasądzenia jest całkowita nieważność owianej złą sławą umowy kredytu dawnego Fortis Banku. Umowa zdaniem banku umożliwiała kredytobiorcom zarówno wypłatę jak i spłatę kredytu bezpośrednio

Czytaj więcej »